Udan-udan

Paklek: Udan deres ngene iki kok udan-udan arep neng ndi Dhe?
Pakde: Ya mbutgawe ta Lek… Tanggung jawab karo sing menehi gaweyan.

Paklek: Ooo…
Pakde: Ha iya ta Lek. Juragane wis nampa aku kerja, menehi gaji mben sasi, mosok mbolos ming gara-
gara udan?

Paklek: Hooh Dhe. Bener.
Pakde: Ya wis, gek tak mangkat. Selak telat.

Paklek: Mmmm… sik Dhe…
Pakde: Apa meneh? Selak telat ki!!

Paklek: Mmm… ming arep takon sitik wae.
Pakde: Ya ndang! Apa?!

Paklek: Wingi tak ampiri maghriban kok ra mangkat Dhe? Padahal ming tlethik lho kae…
Pakde: ……

Advertisements

Leave a comment

Filed under Pakde & Paklek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s