RESOLUSI SYAWWAL

Paklek: Sugeng riyadi Dhe, Taqobbalallaahu minnaa wa minkum
Pakdhe: Podo2 Lek.
Paklek: Nyuwun ngapunten menawi wonten lepat Dhe
Pakdhe: Iya Lek. Semono uga aku sing tuwa okeh lupute. Sing gedhe pangapuramu ya Lek
Paklek: Inggih Dhe. Iki wis Syawwal, jarene sasi peningkatan?
Pakdhe: Hooh, bener Lek. Njur piye?
Paklek: Nek sampeyan, apa resolusine kanggo peningkatan iki Dhe?
Pakdhe: Resolusi ki apa Lek? Nganggo basa sing gampang wae.
Paklek: Niat, katetapane ati, kapenginan, cita2 kanggo peningkatane dewe Dhe.
Pakdhe: Aku ki sadar nek durung dadi wong apik. Mangkane aku pengen ndandani kabeh tumindakku Lek.
Paklek: Wah apik banget kui.
Pakdhe: Ha ning yo mesti abot kui. Tumindakku okeh sing durung apik.
Paklek: Banjur piye Dhe?
Pakdhe: Gandheng abot, aku arep njajal siji disik wae.
Paklek: Owh ngoten? Apa kui Dhe?
Pakdhe: Mulai saiki, aku arep usaha jama’ah terus ing mesjid. Siji iki sik.
Paklek: Sing liyane kapan Dhe? Terus sing dipilih kok shalat e?
Pakdhe: Siji sik tho Lek. Alon-alon…
Paklek: Nggih Dhe. Bener. Ning kok sing dipilih shalat?
Pakdhe: Jare nggon pengajian wingi kae, sesuk nek pas kiamat, sing arep dietung amale disik dewe kui shalat e.
Paklek: Mmmm… ngoten ta? Mulane dipilih dadi sing nomer siji ya?
Pakdhe: Ustadze ya ngomong, yen shalate apik, bakalan dianggep apik kabeh amal perbuatane.
Paklek: Lha kae okeh wong sing shalat ning dho tumindak e ra bener?
Pakdhe: Ha kui berarti shalat e ono sing rung bener.
Paklek: Mmmm….
Pakdhe: Mula aku pengen ndandani shalatku. Shalat sing bener & jama’ah ing mesjid.
Paklek: Iya Dhe. Aku ya dadi kelingan, yen shalat (sing bener) kui bakal nyegah tumindak keji & munkar.
Pakdhe: Hooh. Kui ya uga dadi alasanku mau.
Paklek: Ono meneh Dhe. Jarene ing jaman Nabi, ono wong wuto sing njaluk keringanan marang Nabi, ben oleh ra melu jama’ah ing mesjid?
Pakdhe: Bener Lek. Pengajiane wingi ya nyritakke kui.
Paklek: Terus piye ceritane. Mesti oleh ya Dhe? Kan mesakke wong wuto je?
Pakdhe: Jebulane ora oleh Lek. Karo kanjeng Nabi, on tetep mangkat jama’ah.
Paklek: Owh… trus piye no?
Pakdhe: Ha yo trus kudu dilakoni. Sak isa-isane.
Paklek: Berarti jama’ah ing mesjid kui wajib yo Dhe?
Pakdhe: Aku ra ngerti. Takon pak ustadz wae. Mula aku arep ndandani shalatku disik.Ha terus koe dewe resolusine apa?
Paklek: Aku tak melu sampean wae Dhe. Wis apik banget kui.
Pakdhe: Josss pokmen…!! Bareng-bareng ya Lek…

Advertisements

Leave a comment

Filed under Ruang Dunia Lain

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s