SINAU SEKO MBAK RANI

Pakde: Piye perasaanmu yen kowe iso ndelok kuburanmu dewe sing lagi dikedhuki karo tukang2 gali kubur koyo mbak Rani Andriani kae?
Paklek: Piye yo Dhe… Dadi mertobat tenan nek ngene iki…

Pakde: Untunge mbak Rani ngerti le arep mati kapan. Iso duwe wektu nggo mertobat. Njur sregep le ngibadah.
Paklek: Iyo dhe. Lha sampeyan ngerti ra kapan mati?

Pakde: Nah kui Lek. Opo yo ndadak melu2 dadi terpidana mati, ben ngerti kapan le mati? Jebulane durung tekan dihukum, wis kebacut mati disik.
Paklek: Ha piye yo? Piye piye ra bakal ngerti kapan dhe.

Pakde: Njur yen ra ngerti kapan mati, njur kapan le arep sregep ngibadahe?
Paklek: Lha kapan yo? Ha nek jebulane mengko bengi pas turu ngerti-ngerti sesuk ora tangi meneh piye dhe?

Pakde: Wah, ciloko kie… Dosaku isih okeh banget jee… Tak mertobat saiki wae lah…
Paklek: Ho’oh ki dhe. Podho. Aku yo tak mertobat saiki. Saiki, aku tak mulai ngapikke ngibadahku.

Pakde: Bener lek. Mengko tak ampiri jama’ah ng mesjid yo lek.
Paklek: Siap dhe… Sregep jama’ah ng mesjid.

# YEN NGERTI KAPAN MATI, YEN RA NGERTI??

Advertisements

Leave a comment

Filed under Pakde & Paklek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s