WIS WANCINE

Thole: Mbah, wingi kula 3 dinten ndhodhok nggene panjenengan kok tutup terus? Tindak pundi to mbah?
Simbah: Jam pira Le?

Thole: Sekitar jam 12 Mbah.
Simbah: oalah Le, ora ng ndi ndi, ming jama’ah ng mesjid.

Thole: mmmmm…. tak kira ng ndi, wong ya isih ana wektu 3 jam kok kesusu, kaya wis arep wancine wae…
Simbah: Apa Le? kok ming ndremimil, kurang cetha…

Thole: Eh, mboten mbah… mboten kok…
Simbah: Hmmm… Yo pancen kok Le. Wis wancine shalat lan aku ya pancen wis arep wancine mati. Kok ya aku, wong dhek mben we ana bocah ketiban godhong mati, padahal isih bocah. Sakdurunge meneh, ana bayi mati, padahal lagi umur seminggu. Sansaya aku sing wis tuwa Le, wis wancine. Lha nek tak undur2 tekan jam 1 umpamane, jebulane aku mendadak dipundhut jam setengah 1, njur piye kui, aku kan utang shalat tho Le? Nah, klebu kowe barang. Wong jenenge mati kuwi ora ngerti wayahe kapan.

Thole: Uuppss….

Advertisements

Leave a comment

Filed under Simbah & Thole

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s