GAJI 30 JUTA SEBULAN

Simbah: Le, iki ono lowongan gaweyan penak banget & bayare guede banget. Ning ming kontrak sesasi. Gelem?
Thole: Napa niku Mbah? Ng pundi? Emange gaweyane napa & bayare pinten?

Simbah: Bayare 30 juta sesasi. Nggone kantore kancaku.
Thole: Wah jelas purun mbah. Ning gaweyane napa mbah? Halal mboten niku?

Simbah: Weh koe kie… Mosok aku ngabari koe sing ora halal??!! Super halal iki. 1000% dijamin halal.
Thole: Wah nek ngaten kula purun sanget mbah. Mboten sah ditakoni.

Simbah: Oke Le, sesuk paranono kantore, tak tuliske alamate.
Thole: Siap mbah.

Big Boss: Koe si Thole? Siap mbutgawe? Opo wae gelem?
Thole: inggih pak Boss. Purun sakestu.

Big Boss: Kae 500 meter seko kantor iki ono mesjid sing tak bangun setahun kapengker.
Njaluk tulung diopeni. Jam kerjamu totale ming sekitar 1 jam, yaiku 5 x 10 menit. Liyane tok nggo ng ngomah po mbutgawe liyane po bakulan bebas. Sik penting tulung dadi muadzin saben wektu shalat.
Thole: Namung makaten niku pak Boss?

Big Boss: Lha piye? Gelem ora?
Thole: Wo siap pak Boss.
Big Boss: Oke. Koe ditampa. Mulai sesuk Subuh koe mulai mlebu.

Simbah: Piye Le?
Thole: Wah gaweyane tenan gampang banget. Lha koq kagungan kanca sugih mboten ket mbiyen2 le ngabari to mbah.

Simbah: Mbiyen koe durung tekan ngelmune.
Thole: Ooooo….

– 30 dina mlaku –

Simbah: Piye Le?
Thole: Jebulane ora entheng Mbah… Saben dina mlaku kesel banget, ning tetep tak lakoni mbah. Lha durung tau taune mbutgawe, eh entuk gaweyan langsung entuk bayar 30 juta.

Simbah: Iyo Le. Trus piye saiki? Seneng banget koe, siap mangkat kantor njupuk bayar.
Thole: Nah niku mbah. Kula malah mboten bade njupuk bayare.

Simbah: Lhoh kepriye to? Jare bayare gede?
Thole: Wau dalu kula galau mbah. Trus kula pikir2 sakestu. Akhire keputusan kula, mboten bade kula pundhut bayare.

Simbah: Piye kui?
Thole: Kala malem Selasa wingi, wonten pengaosan, ustadze ngendikakaken hadits nabi ngaten niki:

“Shalat yang dirasakan paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat isya dan shalat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang sehingga shalat didirikan, kemudian kusuruh seseorang mengimami manusia, lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar mendatangi suatu kaum yang tidak menghadiri shalat, lantas aku bakar rumah-rumah mereka.”

Lha niku nganti mbrangkang we dilakoni, napa nggih mboten guedheee banget “bayare” saking Gusti Allah tinimbang bayar 30 juta sing abot2 le mlaku we kula lkoni. Niku nganti mbrangkang mbah.

Simbah: Terus?
Thole: Kula tetep bade ng kantor. Namung mbotwn bade njupuk bayar. Kula bade ngaturke maturnuwun, dadi kula sakniki marakke sregep jamaah ng mesjid.

Simbah: Nah, iki Thole tenan. Ngelmumu berarti wis tekan tenan. Muga2 “bayarmu” seka Gusti Allah sak gedhe gedhene bayaran.
Thole: Aamiin…

Advertisements

Leave a comment

Filed under Simbah & Thole

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s