Udan-udan

Paklek: Udan deres ngene iki kok udan-udan arep neng ndi Dhe?
Pakde: Ya mbutgawe ta Lek… Tanggung jawab karo sing menehi gaweyan.

Paklek: Ooo…
Pakde: Ha iya ta Lek. Juragane wis nampa aku kerja, menehi gaji mben sasi, mosok mbolos ming gara-
gara udan?

Paklek: Hooh Dhe. Bener.
Pakde: Ya wis, gek tak mangkat. Selak telat.

Paklek: Mmmm… sik Dhe…
Pakde: Apa meneh? Selak telat ki!!

Paklek: Mmm… ming arep takon sitik wae.
Pakde: Ya ndang! Apa?!

Paklek: Wingi tak ampiri maghriban kok ra mangkat Dhe? Padahal ming tlethik lho kae…
Pakde: ……

Advertisements

Leave a comment

Filed under Pakde & Paklek

RESOLUSI SYAWWAL

Paklek: Sugeng riyadi Dhe, Taqobbalallaahu minnaa wa minkum
Pakdhe: Podo2 Lek.
Paklek: Nyuwun ngapunten menawi wonten lepat Dhe
Pakdhe: Iya Lek. Semono uga aku sing tuwa okeh lupute. Sing gedhe pangapuramu ya Lek
Paklek: Inggih Dhe. Iki wis Syawwal, jarene sasi peningkatan?
Pakdhe: Hooh, bener Lek. Njur piye?
Paklek: Nek sampeyan, apa resolusine kanggo peningkatan iki Dhe?
Pakdhe: Resolusi ki apa Lek? Nganggo basa sing gampang wae.
Paklek: Niat, katetapane ati, kapenginan, cita2 kanggo peningkatane dewe Dhe.
Pakdhe: Aku ki sadar nek durung dadi wong apik. Mangkane aku pengen ndandani kabeh tumindakku Lek.
Paklek: Wah apik banget kui.
Pakdhe: Ha ning yo mesti abot kui. Tumindakku okeh sing durung apik.
Paklek: Banjur piye Dhe?
Pakdhe: Gandheng abot, aku arep njajal siji disik wae.
Paklek: Owh ngoten? Apa kui Dhe?
Pakdhe: Mulai saiki, aku arep usaha jama’ah terus ing mesjid. Siji iki sik.
Paklek: Sing liyane kapan Dhe? Terus sing dipilih kok shalat e?
Pakdhe: Siji sik tho Lek. Alon-alon…
Paklek: Nggih Dhe. Bener. Ning kok sing dipilih shalat?
Pakdhe: Jare nggon pengajian wingi kae, sesuk nek pas kiamat, sing arep dietung amale disik dewe kui shalat e.
Paklek: Mmmm… ngoten ta? Mulane dipilih dadi sing nomer siji ya?
Pakdhe: Ustadze ya ngomong, yen shalate apik, bakalan dianggep apik kabeh amal perbuatane.
Paklek: Lha kae okeh wong sing shalat ning dho tumindak e ra bener?
Pakdhe: Ha kui berarti shalat e ono sing rung bener.
Paklek: Mmmm….
Pakdhe: Mula aku pengen ndandani shalatku. Shalat sing bener & jama’ah ing mesjid.
Paklek: Iya Dhe. Aku ya dadi kelingan, yen shalat (sing bener) kui bakal nyegah tumindak keji & munkar.
Pakdhe: Hooh. Kui ya uga dadi alasanku mau.
Paklek: Ono meneh Dhe. Jarene ing jaman Nabi, ono wong wuto sing njaluk keringanan marang Nabi, ben oleh ra melu jama’ah ing mesjid?
Pakdhe: Bener Lek. Pengajiane wingi ya nyritakke kui.
Paklek: Terus piye ceritane. Mesti oleh ya Dhe? Kan mesakke wong wuto je?
Pakdhe: Jebulane ora oleh Lek. Karo kanjeng Nabi, on tetep mangkat jama’ah.
Paklek: Owh… trus piye no?
Pakdhe: Ha yo trus kudu dilakoni. Sak isa-isane.
Paklek: Berarti jama’ah ing mesjid kui wajib yo Dhe?
Pakdhe: Aku ra ngerti. Takon pak ustadz wae. Mula aku arep ndandani shalatku disik.Ha terus koe dewe resolusine apa?
Paklek: Aku tak melu sampean wae Dhe. Wis apik banget kui.
Pakdhe: Josss pokmen…!! Bareng-bareng ya Lek…

Leave a comment

Filed under Ruang Dunia Lain

27 JUTA

Simbah: “Le, nek saben koe shalat tak nehi 1 juta gelem Le?”
Thole: “Purun sanget mbah.”

Simbah: “Nek, saben krungu adzan koe langsung mangkat ng mesjid, shalat jamaah, taknehi 2 juta gelem Le?”
Thole: “Woww, purun, purun saestu mbah.” (manthuk2 senenge ra ketulungan)

Simbah: “Nek tak nehi 27 juta gelem?”
Thole: “Wah, mboten sah ditangleti mbah. Kula bakal mangkat sak derenge adzan, le teng mesjid mbrangkang men kula purun mbah…”

Simbah: “Oh ngono to Le?”
Thole: “Saestu bade nyukani kula artha mbah?”

Simbah: “Oalah Le, duwite sopo?? Simbah ming pingin njajal ketaatanmu marang Gusti Allah yen ganjaran kuwi dikapitalisasi/dikonversi dadi duit. Jebulane koe luwih tertarik tho Le… Duit kui ora sepiro yen dibandingke karo ganjarane Gusti Allah, Le…”

* “Shalat berjamaah itu lebih utama daipada shalat sendirian 27 derajat”

* Dari Abu Hurairah RA, Rasululloh SAW Bersabda: Andai manusia mengetahui kelebihan yang terdapat dalam adzan dan shaf pertama (pada shalat berjamaah), kemudian mereka tak mendapatkanya kecuali dengan mengundi, pasti mereka melakukanya. Andai mereka mengetahui kelebihan takbir pertama pada shalat berjamaah, pasti mereka akan berlomba mendapatkannya dan andai mereka mengetahui kelebihan yang ada pada Shalat Isya dan Subuh (berjamaah), tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. (H.R. Bukhari Muslim)

Leave a comment

Filed under Simbah & Thole

#DP Ngaji

ngaji al quran

Ssst… Jangan mengganggu…

sedang meNGAJI sama istriku/suamiku

Leave a comment

Filed under Display Picture BBM

#‎HUKUMAN‬ ‪#‎MATI‬

“Sesungguhnya di balik qishash (hukuman mati) itu ada kehidupan.”

Pakde: Apik kie, aku ndukung pak ‪presiden nolak grasi wingi kae, para penjahat narkoba kasil dihukum mati.
Paklek: Jarene melanggar HAM dhe?

Pakde: Sik melanggar HAM kui sik tukang ngrusak moral masyarakat plus isa marai dha modyar nek ngonsumsi narkoba kie.
Paklek: Iya ya dhe.

Paklek: Artine, terpaksa ngilangke nyawa siji kanggo nglindungi nyawa sing luwih okeh.
Paklek: Wong nek ngerti bakal dihukum mati, bakalan mikir ping sewu nek arep ngedarke narkoba.

Leave a comment

Filed under Pakde & Paklek